VPRAŠALNIK »NEGA POKONČNOSTI NA DELOVNEM MESTU« Laško, 31.3. 2022


Moje mnenje o današnji predstavitvi programa »Pokončna drža, dobra drža« in o uporabnosti le-tega na naši šoli:
Želim termin za (ustrezno označite)*
Okvirno število oseb:

*Opomba: za usposabljanja za skrbnike in učitelje je možna prijava s pridobitvijo kreditnih točk.