Ta Izjava o varovanju osebnih podatkov velja za uporabnike ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Z uporabno spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je prebral in se strinja s to Izjavo o varovanju osebnih podatkov. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se uporabnik strinja s spremembami. Z vsakim sporočilom, ki nam ga uporabnik pošlje, soglaša z uporabo vsebine in osebnih podatkov, vsebovanih v prometnih podatkih in vsebini sporočila ter njegovih prilogah, za namen obravnave sporočila.

V podjetju Saša Staparski Dobravec s.p. spoštujemo vašo zasebnost, zato stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Osebne podatke uporabnikov obdelujemo zgolj v namene, opredeljene v tej Izjavi varstva osebnih podatkov ter v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih uporabniki posredujejo z uporabo komunikacijskih funkcij spletne strani, po drugih telekomunikacijskih kanalih, prek sporočilnih sistemov, ki jih omogočajo socialna omrežja ali na kakršenkoli drug način, je podjetje Saša Staparski Dobravec s.p., Andreja Kuharja 6, 1000 Ljubljana. Osebne podatke zbira in obdeluje za namen komuniciranja s strankami in na podlagi izrecne privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Podjetje Saša Staparski Dobravec s.p. lahko, ne pa nujno, zbira in obdeluje kategorije podatkov: ime, priimek, naziv šole, naslov e-pošte, telefonska številka.

Podjetje Saša Staparski Dobravec s.p. osebne podatke hrani in obdeluje, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani. Po preteku tega obdobja upravljavec osebne podatke trajno izbriše. Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi privolitve ali zakonitega interesa, hrani trajno do preklica privolitve oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave. Če za določene podatke obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja, se podatki hranijo v skladu z določbami zakona, ki ureja poseben režim hrambe.

Podjetje Saša Staparski Dobravec s.p. lahko, ne pa nujno, zbrane osebne podatke posreduje izključno tretjim osebam, ki so neposredno vključene v dejavnosti podjetja Saša Staparski Dobravec s.p. z namenom brezhibnega izvajanja storitev.  Zbranih osebnih podatkov ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije, razen če to nalaga zakon ali obstaja zakoniti interes. Posameznik lahko privolitev prekliče, zahteva vpogled, popravek, omejitev obdelave, izbris ali prenos osebnih podatkov ter pod določenimi pogoji ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov. Navedene pravice uporabnik uveljavlja tako, da podjetje Saša Staparski Dobravec s.p. o tem pisno obvesti na naslov: Saša Staparski Dobravec s.p., Andreja Kuharja 6, 1000 Ljubljana. Uporabnik pa ima pravico vložiti pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov tudi neposredno pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.