Dragi otroci, starši in mentorji!

Prijave v šolo za učitelje in skrbnike programa POKONČNA DRŽA za šolsko leto 2023/24 so odprte, toplo vabljeni!

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrodošli na čudovitem popotovanju skozi vaje za zdravo, pokončno držo. Pesmi, ilustracije in kratki opisi vam bodo v pomoč, da si boste vaje enostavno zapomnili in jih izvajali vsak dan. Za vas smo jih tudi posneli:

Vodene vaje za otroke

Zgodbe za otroke

Vaje v pesmi za otroke

Dragi otroci, starši in mentorji!

Začetki programa Pokončna drža, dobra drža

Nevroznanost dokazuje, da je pokončna drža zelo dinamično stanje telesa in duha znotraj nas, ki ves čas niha okrog ravnovesja in se ga je potrebno naučiti ozavestiti, opazovati, sprejemati in spreminjati (veščina).

Navzven pa je pokončnost nevtralno stanje in je izhodišče za asertivno* delovanje in povezovanje z okolico.

Privzgojiti ravnovesje mišično-skeletnega aparata čim prej v otroškem obdobju je enako pomembno kot privzgojiti redno ustno higieno, o katere smiselnosti se ne sprašujemo več. Bistvena je uvedba vsakodnevnega ozaveščenega, pravilnega postavljanja drže. Otrokom je treba privzgojiti sposobnost samopopravljanja ter občutka za pravilno, prožno, dobro pokončno držo.

pokoncna_drza
pokoncna_drza_quote

* Asertivnost pomeni način vedenja, mišljenja in komuniciranja, pri katerem tako na besednem kot telesnem nivoju jasno in odločno izražamo svoje potrebe, čustva, želje in mnenja na način, ki je spoštljiv tako do nas kot tudi do sogovornika. Asertivnost pomeni tudi zmožnost izbiranja in spreminjanja svojega vedenja. (vir: Maja Koren Kocijančič)

Dnevno si vzemite 2 krat po 10 minut. Izberite vajo, ki vas tisti trenutek najboj nagovarja. Prisluhnite telesu, saj ima za vas odgovor na vsako vprašanje. Vrnite mu zdravje in skrb. Tudi skrb za pokončno držo.

Ob vsaki vaji si podarite:

Dotik

čutenje

Vdih & izdih

umirjanje

Usmerjeno gibanje

kinestetika

DOTIK vedno izvajamo z odprto dlanjo in mehkimi prsti.

 • RAHEL DOTIH – vadečemu usmerimo dihanje v določen del telesa ter nakažemo smer sproščanja določenega dela telesa.
 • ZMEREN PRITISK – vadečemu ponudimo upor, ki poudari aktivacijo določene mišice ali mišične skupine.
 • ČVRST PRIJEM – vadeči se prepusti; prijem je namenjen postavljanju dela telesa v pravilno lego.

Uživajte v vajah. Prijetno popotovanje vam želimo!

 

1.Namen programa

 • REkreacija = kreiranje pokončne drže
 • otrokom privzgojiti redno dnevno rutino usmerjenega gibanja (vadbe) in zavedanja pokončne drže telesa in duha
 • popraviti ravnovesje mišično-skeletnega aparata v zgodnjem otroškem obdobju
 • hitrejša in pravilna odzivnost posameznika ob nastopu bolečine
 • zavedanje lastne odgovornosti za zdravje hrbtenice, pokočno držo in bolečine v hrbtu
 • povečati dnevno telesno aktivnost
 • ozavestiti koristi pokončne drže za zdravje in dobro počutje
 • uvedba redne, strokovno usmerjene vadbe v vseh OŠ v Sloveniji – analogija s programom ustne higiene (90% vseh šol v Sloveniji) – uspeh je mogoč!
 • ustvarjanje bodočih pokončnih generacij
 • sprememba miselnosti – več vidikov pokončnosti:
  • pokočna drža – samozavest
  • pokončen značaj – zanimanje za okolje, spoštovanje, motivacija
  • pokočna zavest – čuječnost

2.Problematika - vzrok težav

 • statičen življenjski slog 
 • sedenje
 • digitalni zasloni 
 • slaba drža
 • nepravilno obremenjevanje skeleta 

3.Problematika – posledice

 • slabo razvito mišičje
 • asimetrija skeleta – slaba drža diagnosticirana pri 38,3% otrok*
 • bolečinski sindromi, vnetja ter kostno mišične spremembe, ki jih lahko obvladamo le s spremembo navad
 • glavobol
 • bolečine v vratnem in ledvenem delu hrbtenice že pri otrocih
 • večja nagnjenost k razvoju depresije
 • 85% - 95% nespecifičnih bolečin v hrbtenici, ki jim ne moremo opredeliti vzroka
 • 43,11% RTG diagnostike ledveno-križnega dela hrbtenice
 • pogost bolniški stalež zaradi bolečin v hrbtu:
  • 20 - 44 let 12,5% populacije
  • 45 - 64 let 26,9% populacije

* vir: Kratenova J, Zejglicová K, Malý m, Filipová V: Prevalence and risk factors of poor posture in school children in the Czech Republic. J Sch Health. 2007, 77: 131-7.

4.Cilj programa

 • prenova preventivnih programov zdravstveno vzgojnih vsebin za otroke, šolarje in mladostnike (NIJZ)
 • učinkovite povezave med institucijami (NIJZ, šolstvo in MZ) ter posamezniki (otroci, starši)
 • dolgoročna vpeljava programa v šole, kot takega ga obravnava tudi NIJZ
 • uvedba programa najprej v dveh razredih na razredni stopnji (od 1. do 4. razreda)

5.Letni program in časovna obremenitev skrbnika

Delovna obremenitev na razred pomeni za razrednega učitelja 10 min/dan. Ter 1h »tekmovanje« na koncu šolskega leta.

Delovna obremenitev za skrbnika, za npr.: prvo triado oz. 6 razredov, pomeni:

Prvo leto
 • faza učenja: prve 4 tedne 25min/razred/teden (skupaj: 12h)
 • faza vzdrževanja in popravljanja: do konca šolskega leta, enkrat na tri mesece 25 min/razred (skupaj: 9 h do konca šolskega leta)
Drugo leto (in nadaljnja leta)
 • faza obnovitve: enkrat na dva tedna 25 min/razred (skupaj: 6h)
 • faza vzdrževanja: delo v skupinah 8 - 10 učencev (podaljšano bivanje ali športna vzgoja) 25 minut/skupino, enkrat na polletje(skupaj:12h)

Na koncu vsakega šol. leta 1h/ generacijo »prikaz pokončnosti« (skupaj: 3h)

Delovna obremenitev za učitelje na razredni stopnji 10 min/dan.

6.Cena programa

Stroški, ki jih je potrebno načrtovati PRI TRAJNOSTNEM UVAJANJU PROGRAMA S STRANI POSAMEZNE ŠOLE:

 • Izobraževanje za vse zaposlene: 90 min, 450 € (max. št. udeležencev 100, za isti termin se lahko uskladi več šol, ki si nato stroške delijo); 

 • Šola za skrbnika programa in šola za učitelje: kotizacija je določena s strani MZŠ, ki 50% subvencionira program, višina kotizacije je objavljena v KATIS-u.

7.Sestava strokovne delovne ekipe

Poleg diplomirane medicinske sestre, fizioterapevta ali kineziologa ter učitelja bodo v timu tudi skrbniki programa na šoli. Od njih pričakujemo ključen prispevek k trajnosti vpeljanih vsebin v šolskem kurikulumu in domačih rutinah.

8.Naloge strokovne delovne ekipe

Skrbnik na šoli
 • Predstavitev staršem
 • Implementacija vaj v razredu
 • Mesečno preverjanje izvajanja
 • Motiviranje
 • Organizacija in izvedba letnega tekmovanja
 • Povratne informacije fizioterapevtu
 • Izvajanje vrednotenja ob koncu leta
 • Zagotavljanje kontinuitete v naslednjem šolskem letu
Učitelji
 • Izvajanje vaj v razredu 1x dnevno
 • Preverjanje podpisa staršev ob izvajanju vaj 1x na dan doma (tedensko)
 • Učenje pesmi in prenos sporočil
 • Obnavljanje sporočil
 • Izvedba tekmovanja
 • Povratne informacije
Diplomirana medicinska sestra
 • Predstavitev staršem in otrokom
 • Preverjanje razumevanja
 • Izvedba tekmovanja ob koncu leta
 • Periodično obnavljanje sporočil
 • Povratne informacije učitelju
Fizioterapevt, kineziolog
 • Preverjanje pravilne fizične izvedbe vaj v razredu (1x letno)
 • Triaža kinestetičnih težav pri posameznem otroku ter poročilo pediatru
 • Periodično izvajanje meritev (2x letno)
 • Povratne informacije skrbniku
 • Delavnica za starše in otroke (v sklopu delavnice CKZ v okolju)
 • Izvedba tekmovanja ob koncu leta (vprašalnik) in poročilo

9.Izobraževanje kadra

 1. Šola za skrbnike programa 16 ur (4ure / teden, 4 tedne).
 2. Šola za učitelje na razredni stopnji 8 ur (dve uri / teden, 4 tedne).

Prihajajoča izobraževanja najdete na strani Dogodki >>.

V kolikor ni razpisanih terminov nam pišite >>.

10.Kdo je primeren za skrbnika programa na šoli

To je lahko motiviran in zainteresiran učitelj v podaljšanem bivanju, vzgojitelj, učitelj športne vzgoje, razrednega pouka ali osebje ( npr. psiholog, socialni delavec, …) vključeno v delo šole z že osvojenimi nekaterimi dodatnimi znanji, kot so: vaditelj pilatesa, vaditelj joge, plesna, voditelji delavnic čuječnosti, ipd. Ko izbirate primernega pedagoga za skrbnika, je seveda pomembna tudi njegova časovna razpoložljivost.

Neposredni cilj programa je ponuditi učiteljem lastno izkušnjo in možnost kontrolirane uvedbe vsakodnevne vadbe na delovnem mestu/ v razredu. To izkušnjo najprej negujejo samostojno, potem jo v sklopu interdisciplinarnega tima (skupaj z učiteljem in zdravstvenim osebjem), pričnejo postopno uvajati v razrede prve triade.

Učitelj postane skrbnik programa na šoli, ko opravi izobraževanje in preizkus znanja, s tem pridobi kvalifikacijo, da otrokom prenese vaje celostno in pravilno in skrbi za izvajanja vaj v razredu še dve leti po uvedbi.

11.Naloge skrbnika

Skrbnik bo sodeloval s timom ( dms, fth, učitelj) z namenom prepoznavanja težav pri uvajanju, ocenil potrebo po dodatni pomoči (fth). Sodeloval bo pri pripravi in izvedbi tekmovanja ob koncu šolskega leta (po analogiji zobne higiene). Pripravil bo tudi kratko letno poročilo (200 besed) o številu učencev, ki program poznajo in ga v šoli in doma izvajajo.

12.Napredovanje zaposlenih na šoli

Predlog točkovanja za napredovanje zaposlenih, ki se bodo vključili v program: 

 1. Učitelj, ki izvaja program v razredu redno najmanj 10 minut/dan, 4x/teden, najmanj 2 leti ter izvede tekmovanje – 1 točka (Iz Pravilnika o napredovanju (1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke)
 2. Skrbnik najmanj 2 leti – 2 točki (Iz Pravilnika o napredovanju (3) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v nacionalnih projektih)

Pokončna drža?

S sodelavkama Jahnavi Vaishnav (fizioterapevtko) in Majdo Šmit (dipl med. sestro) smo želele odgovoriti na problematiko slabe drže s celovitim programom, ki bo blizu otrokom in hkrati enostaven za izvajanje tako v šolah kot doma. Leta 2015 se je začelo snovanje programa Pokončna drža, dobra drža in ideja o njegovi implementaciji v vsakdanje življenje. V Zdravstvenem domu Ljubljana smo v okviru delovne skupine, kateri se je pridružila Alenka Slapšak (dipl. med. sestra), izvedli pilotni projekt v štirih osnovnih šolah v šolskem letu 2016/2017, ki je potrdil uspešnost metode. Od leta 2017 je program uveden v okviru NIJZ ob sistematskem pregledu v 3. razredu osnovne šole. 

Rezultati Pilotnega programa izvedenega na štirih šolah v četrtih razredih, l. 2016/2017 (.pdf) >>

Od leta 2018 dalje razvijamo mrežo strokovnjakov in sodelavcev v šolskem in zdravstvenem sistemu, z namenom uvesti vaje na razredno stopnjo v šolo. 

Otrok je celota in skozi igro lahko to vsebino spontano, enostavno, celostno sprejme.

Avtorica in vodja programa:

Saša Staparski Dobravec dr. med., spec. radiologinja, subspec. pediatrične radiologije

Soavtorica vaj in članica delovne skupine:

Jahnavi Vaishnav dipl. fiziot., Zdravstveno vzgojni center ZDL Vič Rudnik

Soavtorici vzgojnih raziskav pilotnega programa 16/17 in 18/19 ter članici delovne skupine:

Majda Šmit, dipl. m. s., Zdravstveno vzgojni center ZDL Vič Rudnik
Alenka Slapšak, dipl. m. s., Zdravstveno vzgojni center ZDL Center

01

Kako sodelovati?

Zdravje in dobro počutje sta najboljša naložba. Naložba v bodoče pokončne generacije ljudi. Hvaležni vam bodo.

02

Gradivo za sodelujoče

Vstopite na čudovito popotovanje skozi vaje za zdravo, pokončno držo.