Saša Staparski Dobravec in ekipa

Delo Saše Staparski Dobravec temelji na zdravstveni stroki, a ni nič manj ustvarjalka z izjemno toplino in širino srca. Zdravnica specialistka radiologinja, je tudi pedagoginja, koreografinja in plesalka. Avtorica vsebinske in organizacijske zasnove programa »Pokončna drža - dobra drža« ter vodja delovne skupine.

»Biti zdravnica in ustvarjalka pomeni neprestano vzdrževanje ravnovesja v življenjskem slogu in delu. Ta dvojnost omogoča ohranjanje kreativnosti ter ohranja kritično distanco do vsebinskih rešitev različnih tem, ki se jih lotevam. Kot vrednoto negujem sposobnost spoštljivega opazovanja in doživljanja življenja in zdravja v najširšem pomenu.«

Ekipo poleg zdravnice sestavljajo še fizioterapevtke:

Andreja Andrašič, dipl. fiziot.; Nina Geržina Kampjut, dipl. fiziot.; Pavlina Koprivec, dipl. fiziot.

In asistentke

Kristina Kleč, Rebeka Dobravec, Eva Poteko

Maja 2023 so se nekatere od sodelavk programa Pokončna drža, dobra drža udeležile tečaja Anatomy Trains in Motion v Ljubljani. Uraden certifikat so pridobile:

Saša Staparski Dobravec, dr. med, spec.; Andreja Andrašič, dipl. fiziot.; Nina Geržina Kampjut, dipl. fiziot.; Pavlina Koprivec, dipl. fiziot.

omeni_podstran_quote_2_20221018
slika 5
slika 3

1.Strokovni prispevki

 • Saša Staparski Dobravec, Z. Kumše Gale, I. Makivic; Zdravniški vestnik; Can consultation between the radiologist and patients contribute to reducing unnecessary radiological Vol. 89 No. 1-2 (2020): January,February. (Članek korelira z vsebino programa Pokončna drža in je strokovna iztočnica za multidisciplinarni in sistemski razvoj posameznih vsebin programa Pokončna drža). Obrazložitev: V Zdravstvenem domu Ljubljana smo l.2012 uvedli konzultacijo pri radiologu pred rtg slikanjem hrbtenice ali medenice zaradi bolečin v hrbtu pri populaciji med 25 in 45 let. Ugotovili smo, da je ozaveščanje posameznikov o tem, da je 85% bolečin v križu psihofizičnega izvora, posledica prisilnih drž in težavnega doživljanja vsakdanjih življenjskih razmer (anksioznost, prenapetost, depresije, izgorelost ?) nadvse potrebno. Po ustrezni strokovni oceni smo bolnikom ponudili, da pred slikanjem uvedejo 6 tednov redne vadbe, 2 krat na dan, 20 minut. 65% bolnikov, ki so opravili konzultacijo, je rtg slikanje odklonilo in sprejelo redno izvajanje vaj. Od leta 2011 do leta 2018 se je celotno število napotitev na rtg slikanje zmanjšalo za 31%, rezultat pripisujemo ozaveščanju bolnikov in napotnih zdravnikov ter ozaveščanju občutka osebne odgovornosti za lastno psihofizično pokončnost in zdravje. Potrebno je to osveščenost in rutino prenesti v aktivno odraslo populacijo učiteljev ter šoloobveznih otrok. vestnik.szd.si
 • Slapšak Alenka; Šmit Majda; Staparski Dobravec Saša; Pokončna drža pri učencih osnovnih šoli pilotni projekt Zdravstvenega doma Ljubljana [Upright posture at the primary school pupils - pilot project of the Community health center Ljubljana] Vir: Medicinske sestre in babice - ključne za zdravstveni sistem: zbornik prispevkov z recenzijo Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, str. 532-542, 2017; ricinus2.mf.uni-lj.si

2.Program Pokončna drža, dobra drža

 • Projekt prilagoditve programa za gluhe in gluhoneme, Zveza gluhih in gluhonemih, Spletna TV, 2020; www.spletnatv.si
 • Posodobitev programskih vsebin in dopolnitev didaktičnih e-vsebin programa Pokončna drža, dobra drža, NIJZ 2019/2020; www.nijz.si
 • NIJZ uvede vsebino Pokončna drža - Dobra drža v redni program vsebin ob sistematskem pregledu za r. OŠ, 2016/2017
 • Vodenje in izvedba pilotnega programa Pokončna drža, drža, z uvedbo redne vadbe v štirih OŠ v šolskem letu, 2016/2017

3.Aktivna udeležba na konferencah

 • mednarodna in strokovna konferenca OTROK V GIBANJU, Portorož, 7 do 9. oktober 2019.
 • Zdravniška zbornica Slovenije, Klubski pogovorni večer: »Čas je za pokončnost naših otrok «; 13.3.2019.
 • Aktivna udeležba s predavanjem in predstavitvijo rezultatov pilotnega programa Pokončna drža, Dobra drža na Kongresu šolske medicine in XI. Cvahtetovih dnevih javnega zdravja, Portorož, oktober 2017.
 • Aktivna udeležba z izvedbo dveh celodnevnih SI za med. sestre Dobra drža, NIJZ, maj 2017.
 • Aktivna udeležba s predavanjem na festivalu zdravja DAOYAH Pokončna drža, dobra drža, januar 2017

4.Izkušnje in aktivni prispevki s področja komunikacije, poslušanja in asertivnosti

 • Mediatorka v zdravstvu na ZZS od ustanovitve (2018) mediacijske pisarne dalje.
 • Vodja mediacijskega centra ZDL od ustanovitve 2015 do februarja 2018;
 • Aktivna udeležba SI za zaposlene USPEŠNA KOMUNIKACIJA, Izobraževanje za medicinske sestre / zdravstvene tehnike, informatorje in tajnice, SIQ, ZDL, maj
 • Obravnava preko 200 pogovorov in predmediacijskih svetovanj z namenom mirnega reševanja sporov tako bolnikom kot zdravstvenemu osebju ZDL in izven; odprti telefon 24/7.

5.Neposredne pedagoške izkušnje

 • Zoom obnovitvena delavnica za skrbnike programa, januar 2021.
 • Delavnica za zaposlene Program Pokončna drža, dobra drža, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, januar in marec
 • Program Pokončna drža, dobra drža, Šola za skrbnike, MIZŠ, KATIS, 2019/2020.
 • Delavnica za zaposlene v ZDL: za dipl. med. sestre in fizioterapevte, junij 2019.
 • 2018 – 2020 Izobraževanja za zaposlene v okviru v 15tih osnovnih šolah
 • 2018/2019 Aktivi ravnateljev osnovnih šol: »Čas je za pokončno držo«, interdisciplinarno povezovanje in predavanja, v šolskem letu.
 • 2018/2019 implementacije programa v O.Š. Alojzija Šuštarja;
 • 2017/18 implementacija vaj v razredih kontrolnih skupin.
 • 2016/2017 implementacija PD v 4. razredih OŠ - pilotni program.

6.Začetek pedagoškega dela

 • 1990-1994 Avtorski program štiriletne plesne vzgoje za otroke od 6 do 10 let na OŠ Ledina; program je bil namenjen otrokom s subkliničnimi ortopedskimi težavami in je bil delno implementiran v kurikulum srednje šole za sodobni ples.
 • Do 1994: v času študija vodenje otroških, mladinskih in odraslih skupin izraznega plesa na SGBŠ, Ljubljana.