Meaning and values

01

Iskrenost

»Delati male stvari z velikodušnostjo in velike stvari z vso ponižnostjo.« V. Ghika

02

Povezovalnost

»Prav tako pomembno, kakor delati stvari prav, je delati prave stvari.« B. Lebowitz

03

Razumevanje človeka

zaznavanje - zavedanje - opazovanje - sprejemanje - spreminjanje

Na skupni poti človeštva.

Praksa

Slabih drž je veliko, dobra drža pa je samo ena. Pomeni, da ko stojimo, poteka navpična črta od vrha glave po sredini telesa in se konča med stopali. Od zadaj vidimo, da sta hrbtenica in glava v navpični liniji in nista ukrivljeni levo ali desno ter da sta rami v vodoravni liniji in ne ena višje, druga nižje. Od strani vidimo navpičnico, ki povezuje uho, ramo, kolk in gleženj. Takrat lahko vidimo naravno ukrivljenost hrbtenice – dvojni »S«.

Razlog za večino bolečinskih sindromov v zgodnji odrasli dobi je  v mišično-fascialnem sistemu.  Večinoma gre za neravnovesje globokih stabilizatorjev trupa, ki ga »pridelamo« z nepravilno in prisilno držo, ne povzroča pa še skeletnih sprememb, vidnih z rentgenskim slikanjem (RTG ali CT).

Zaradi prevelike presevanosti populacije od 25 do 45 let smo v okviru Zdravstvenega doma Ljubljana ob napotitvi na slikanje hrbtenice zaradi bolečin bolnikom ponudili konzultacijo pri radiologu. Med drugim bolniku  predlagamo vadbo za naslednjih 6 tednov. Odzivnost »mladih« odraslih na pobudo je dobra in ko  zavestno redno dvakrat na dan vadijo, ugotovijo, da lahko obvladajo bolečino s spremembo svojih navad.

Zato smo pripravili celovit program uvajanja dnevne rutine usmerjene vadbe – REkreacije za kreiranje zdrave pokončne drže in njenega zavedanja od zgodnejih otroških let dalje.

Services

Work at home

Začeti jutro s stikom in prijaznim dotikom ter nežnimi vajami za pokončno držo.

School program

Upright posture, good posture

Business program

sledenje – vodenje - sledenje – vodenje – sledenje

Talk to the doctor

Talk to the doctor

Mediation

mirno reševanje sporov

Posvet o zdravstvenih težavah

pogovor z zdravnico